سیستم صوتی و تصویری

2023-02-21

رزومه شرکت چشمان بیدار آریا

رزومه شرکت چشمان بیدار آریا مجموعه سیستم های حفاظتی آریا در سال ۱۳۸۴ به منظور فعالیت در خدمات پس از فروش در پاساژ امجد در شهر […]
2022-11-03

سیستم پیجینگ فرودگاه

سیستم پیجینگ فرودگاه فرودگاه محلی است که در آن به صورت خیلی گسترده تعداد زیادی افراد در آن وارد و خارج می شود و برای کنترل […]
2022-09-20

سیستم پیجینگ صنعتی

سیستم پیجینگ صنعتی امروزه با توجه به پیشرفت علم و به روز رسانی در تمامی صنعت ها از جمله صنعت سیستم صوتی و تصویری، ابزار های […]